Nồi Nấu Cháo Điện

  • -15%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 30L

   - Điện: 220v - 3,5kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   - Bảo hành: 6 năm

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 30L
   5.500.000đ 6.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 30L
  • -4%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 40L

   - Điện: 220v - 4kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   - Bảo hành: 12 Tháng

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 40L
   6.500.000đ 6.800.000đ
   Nồi Nấu Cháo 40L
  • -12%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 50L

   - Điện: 220v - 5,5kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   - Bảo hành: 6 Năm

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 50L
   7.500.000đ 8.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 50L
  • -6%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 70L

   - Điện: 220v - 5,5kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 70L
   8.500.000đ 9.000.000đ
   Nồi Nấu Cháo 70L
  • -5%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 80L

   - Điện: 220v - 6kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 80L
   9.500.000đ 10.000.000đ
   Nồi Nấu Cháo 80L
  • -5%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 90L

   - Điện: 220v - 6kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 90L
   10.000.000đ 10.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 90L
  • -8%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 100L

   - Điện: 220v - 8kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 100L
   11.000.000đ 12.000.000đ
   Nồi Nấu Cháo 100L
  • -4%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 120L

   - Điện: 220v - 8kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 120L
   12.000.000đ 12.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 120L
  • -18%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 150L

   - Điện: 220v - 8kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 150L
   13.500.000đ 16.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 150L
  • -11%

   - Nồi nấu cháo bằng điện

   - Dung tích: 200L

   - Điện: 220v - 10kw

   - Dẫn nhiệt: Dầu ăn

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo 200L
   15.500.000đ 17.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo 200L
  • -8%

   - Nồi nấu cháo điện 250L

   - Chất liệu: inox 304, 3 lớp

   - Điện át: 220v - 10 kw

   - Bảo hành: 6 năm 

   Xem chi tiết So sánh
   Nồi Nấu Cháo Điện 250L
   18.000.000đ 19.500.000đ
   Nồi Nấu Cháo Điện 250L
  Thương hiệu Loại Nồi Nấu Điện Các Loại Bảo hành Xuất xứ

   

  Sản phẩm đã xem

  So sánh sản phẩm